banner
 
               

חדרי נוער

לפרטים נוספים
חדר נוער
דגם: חדר נוער
חדר נוער
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער 006
דגם: חדר נוער 006
חדר נוער 006
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער 008
דגם: חדר נוער 008
חדר נוער 008
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער 002
דגם: חדר נוער 002
חדר נוער 002
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
חדר נוער 003
דגם: חדר נוער 003
חדר נוער 003
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער 004
דגם: חדר נוער 004
חדר נוער 004
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער
דגם: חדר נוער
נוער
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער
דגם: חדר נוער
חדר נוער
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
חדר נוער
דגם: חדר נוער
חדר נוער
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער
דגם: חדר נוער
חדר נוער
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער
דגם: חדר נוער
חדר נוער
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער
דגם: חדר נוער
חדר נוער
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
חדר נוער
דגם: חדר נוער
חדר נוער
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער 005
דגם: חדר נוער 005
חדר נוער 005
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער 009
דגם: חדר נוער 009
חדר נוער 009
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר נוער 007
דגם: חדר נוער 007
חדר נוער 007
לפרטים נוספים>>
 

חדרי נוער
בשלב בוגר יותר בחיי הילד משתנים הצרכים שלב בו הפרטיות והעצמאות באים לידי ביטוי, החדר נעשה כל עולמו של הילד המתבגר, והוא מבלה בו שעות רבות, כך שבחירת מיטת נוער היא משימה בעלת חשיבות גבוהה, הנוחות הפרקטיות ועיצוב המיטה יקבלו משמעות ודגש במתן הייעוץ ובקבלת ההחלטה ,חשוב לציין כי הצבעים הבהירים לא מגדירים קבוצת גיל, הן בקירות החדר והן בצבע הרהיט כלומר בשינוי קל של פריטים משלימים בחדר כגון: שידות , כורסאות בד וכו' ,  אנו נוכל להשוות לו מראה ילדותי יותר ועל אותו משקל בוגר יותר, ומכאן שהמעבר נעשה קל הדרגתי ופשוט יותר.