banner
 
               

חדרי ילדים

לפרטים נוספים
חדר ילדים 001
דגם: חדר ילדים 001
חדר ילדים 001
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 002
דגם: חדר ילדים 002
חדר ילדים 002
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 008
דגם: חדר ילדים 008
חדר ילדים 008
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 006
דגם: חדר ילדים 006
חדר ילדים 006
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
חדר ילדים 007
דגם: חדר ילדים 007
חדר ילדים 007
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 011
דגם: חדר ילדים 011
חדר ילדים 011
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 012
דגם: חדר ילדים 012
חדר ילדים 012
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 013
דגם: חדר ילדים 013
חדר ילדים 013
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
חדר ילדים 014
דגם: חדר ילדים 014
חדר ילדים 014
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 003
דגם: חדר ילדים 003
חדר ילדים 003
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 005
דגם: חדר ילדים 005
חדר ילדים 005
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 009
דגם: חדר ילדים 009
חדר ילדים 009
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
חדר ילדים 010
דגם: חדר ילדים 010
חדר ילדים 010
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
חדר ילדים 015
דגם: חדר ילדים 015
חדר ילדים 015
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
148
דגם: 148
חדר ילדים
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
181
דגם: 181
חדר ילדים
לפרטים נוספים>>
לפרטים נוספים
183
דגם: 183
חדר ילדים
לפרטים נוספים>>
  
לפרטים נוספים
100
דגם: 100
חד ילדים
לפרטים נוספים>>
  
 

חדרי ילדים
עיצוב חדרי ילדים היא מלאכה לא פשוטה,בעיקר בשלב בו תינוק הופך לפעוט וכבר משלב ההליכה מתעקש על עצמאותו וחירותו לרדת מהמיטה ולשחק, להגיע בעצמו לכל פריט ולפזר בלהט את ארגז הצעצועים, או לצייר על שולחן העבודה. בגילאים אלו אנו נוטים להתחשב בעיקר בגודלו הפיזי של הילד וליצור עבורו חדר העונה על כל צרכיו ומאפשר לו נגישות משחקים וחופש פעולה בחדר בטוח וידידותי וביטחון ללא גירויים מיותרים בחדר. יקבלו תחושת ביטחון עצמי וחופש מחשבה.