banner
 
               

הפרעות שינה

הפרעות שינה מהוות מטרד של ממש ופוגעות ללא צל של ספק באיכות החיים. שינה טובה היא מתכון לריכוז ולשלווה. הפרעות שינה יכולות לגרום לעצבנות יתר, לחוסר סבלנות, לפגיעה בתפקוד היום-יומי, לעייפות כרונית, לחוסר ריכוז ואפילו לפגיעה בחשיבה. הפרעות בשינה נגרמות מדברים רבים. חלק ממהפרעות הינן חיצוניות וחלק מן הפרעות שינה הינן בריאותיות. כמובן שבכל אחד מהמטרדים הטיפול הינו שונה. אך הדבר החשוב ביותר הוא לטפל בסיבה של הפרעות שינה כדי להנות משינה רצופה וארוכה ללא שום הפרעות. רופאים תמימי דעים לגבי ההשפעה של שינה טובה על הבריאות ועל ההתנהגות של בני אדם בוגרים ועל ילדים. לכן חשוב לנטרל הפרעות שינה בשלב כמה שיותר מוקדם כדי למנוע פגיעה ממושכת באיכות החיים.

בקיומן של הפרעות שינה שנובעות מסיבות בריאותיות אפשר לטפל בכמה דרכים. השלב הראשון בדרך לפתרון של הפרעות שינה הוא לאבחן את הבעיה הרפואית שגורמת להופעתן של הפרעות שינה. בדרך-כלל הפרעות שינה ניתן לאתר במעבדות שינה. במעבדות שינה האדם ישן לילה אחד בו הוא מחובר למכשירים ועוקבים אחר תנועותיו. לאחר שינה במעבדת שינה ניתן לאתר הפרעות שינה ולהבין מה מקורן. כמובן שלאחר שמגלים מהו מקורן של הפרעות שינה יש לטפל בבעיה בדרכים הרצויות. למשל, אנשים רבים סובלים מקיומן של הפרעות שינה בגלל נחירות, או בגלל בעיות נשימה שונות שמקורן באף.

הפרעות שינה שנגרמות על-ידי גורמים חיצוניים אפשר בדרך-כלל לתקן בקלות יחסית כי מראש ידוע מהו מקור ההפרעה. עם זאת, לא תמיד ניתן למנוע הפרעות שינה משום שאלו לעתים נגרמים על-ידי בכי של תינוק בבית, לדוגמא. הפרעות שינה מסוג זה הינן חלק מהחיים ויש להתמודד איתן. אם הבעיה נובעת  מרעש חיצוני ניתן להשתמש באטמי אוזניים כדי להמנע מקיומן של הפרעות שינה.